Doorvaartvignet Amsterdam per 1 januari 2022 verplicht - Watersportverbond

2022-03-17 08:55:14 By : Ms. Elin Lv

Wil je in 2022 door Amsterdam varen, dan is een doorvaartvignet verplicht. Dat maakte de gemeente Amsterdam 3 januari bekend. Het vignet kost 40 euro en is 3 kalenderjaren geldig. Bij het vignet krijg je 24 uur afmeren erbij, te activeren op een dag naar keuze. Wil je meer dagen afmeren, kost dat 30 euro per 24 uur. Het vignet is verplicht voor pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor. Voor kano’s, kajakken en opblaasbare boten zonder harde bodem is een vignet niet verplicht.

Met het vignet wil de gemeente kunnen zien waar en wanneer het druk is op het water om zo maatregelen te kunnen nemen voor een vlotte doorvaart. Daarnaast is het makkelijker om een verdwenen of gestolen boot terug te kunnen vinden met een vignet. De invoering van het vignet werd vorig jaar twee keer uitgesteld vanwege problemen bij de uitvoerbaarheid, maar is nu een feit.

De vignetverplichting geldt voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen. Dus ook op de volgende doorgaande vaarroutes:

Het vignet is te koop via amsterdam.nl/varen en via de gratis VaarWater app

Het Watersportverbond heeft zich vanaf het begin ingespannen tegen de invoering van het doorvaartvignet. We vinden dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Daarnaast is in 2013 is het doorvaartgeld juist afgeschaft omdat de kosten niet opwogen tegen de inkomsten. Tegen het eind van 2021 werden de kosten voor het vignet plotseling verhoogd van 20 naar 40 euro. Daartegen heeft het Watersportverbond samen met HISWA RECRON bezwaar ingediend. Dit bezwaar is afgewezen. Wij blijven ons inspannen tegen de hoge kosten van het doorvaartvignet. Een goede mogelijkheid hiertoe is de evaluatie van Nota Varen eind 2022.

De huidige procedure van de aanschaf van het doorvaartvignet laat niet toe op het laatste moment te besluiten door Amsterdam te varen wat bijvoorbeeld voor de Staande Mastroute niet handig is. Wij gaan er alles aan doen om dit voor het begin van het vaarseizoen voor elkaar te krijgen.